Společnost ALEA International, spol. s r. o. byla založena roce 2007. Na trhu jsme si své místo našli zejména kvalitním prodejním servisem, rychlou dodací dobou, spolehlivostí a samozřejmě také konkurenčními cenami. Péče o maximální spokojenost našich zákazníků odráží i naše moto: “…s námi něco navíc“.

Vedle kvalitních surovin poskytujeme našim zákazníkům zejména kvalitní servis a odborné technologické poradenství, založené na dlouholetých zkušenostech našich či našich partnerů.

Věříme, že dloudobé obchodní vztahy a spolupráce o které usilujeme lze budovat výhradně na principu vzájmené důvěry, oboustranné spokojenosti a spolupráce, podpořené vysokou kvalitou zboží a služeb. Vědomi si tohoto faktu, zavedli jsme ihned po vzniku společnosti v roce 2007 systém managementu jakosti ISO 9001.

Jsme hrdi na fakt, že našimi obchodními partnery je řada evropských i mimoevropských výrobců potravinářských aditiv a ingrediencí. Společně s jejich techniky, technology i experty z marketingu a vývoje vám můžeme nabídnout jedinečné poradenské služby a špičkové potravinářské produkty.

Naše společnost je členem systému EKO-KOM, zajišťujícím sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Je rovněž autorizovavanou společností pro nakládání s veterinárními výrobky.

Nabízíme vám k nahlédnutí naše tři hlavní pravidla, kterými se v naší společnosti řídíme.

Naše pravidla

  • Orientace na zákazníka: snažíme se maximálně porozumět současným požadavkům našich zákazníků i předvídat požadavky budoucí, plnit jejich přání a překonávat očekávání. Nabízíme kvalifikovaný přístup, pružné jednání, logistické zázemí, a vše za co nejlepší ceny.
  • Individuální přístup: k potřebám a požadavkům našich klientů přistupujeme vždy s maximální péčí.
  • Win-win: snažíme se vytvářet a upevňovat oboustranně prospěšné, dlouhodobé obchodní vztahy. Vždy upřednostňujeme oboustranně výhodná řešení.

Naše logo