Společnost ALEA International, spol. s r. o. byla založena roce 2007. Na trhu jsme si své místo našli zejména kvalitním prodejním servisem, rychlou dodací dobou, spolehlivostí a samozřejmě také konkurenčními cenami. Péče o maximální spokojenost našich zákazníků odráží i naše moto: „…s námi něco navíc„.

Vedle kvalitních surovin poskytujeme našim zákazníkům zejména kvalitní servis a odborné technologické poradenství, založené na dlouholetých zkušenostech našich či našich partnerů.

Věříme, že dloudobé obchodní vztahy a spolupráce o které usilujeme lze budovat výhradně na principu vzájmené důvěry, oboustranné spokojenosti a spolupráce, podpořené vysokou kvalitou zboží a služeb. Vědomi si tohoto faktu, zavedli jsme ihned po vzniku společnosti v roce 2007 systém managementu jakosti ISO 9001.

Jsme hrdi na fakt, že našimi obchodními partnery je řada evropských i mimoevropských výrobců potravinářských aditiv a ingrediencí. Společně s jejich techniky, technology i experty z marketingu a vývoje vám můžeme nabídnout jedinečné poradenské služby a špičkové potravinářské produkty.

Naše společnost je členem systému EKO-KOM, zajišťujícím sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Je rovněž autorizovavanou společností pro nakládání s veterinárními výrobky.

Prohlédněte si naše tři hlavní pravidla, kterými se v naší společnosti řídíme.